Sjukhuspersonal protesterar mot privatiseringsplaner

Runt 200 anställda vid Landskrona Lasarett har skrivit på ett brev som adresserats till politikerna i Region Skånes Servicenämnd. Personalen motsätter sig alla eventuella framtidsplaner på att privatisera städningen på sjukhuset. Det är fackförbundet Kommunal som gjort en namninsamling bland personalen på Landskrona lasarett för att städningen ska vara kvar i offentlig drift. ”Sen Regionservice […]

Hattigt om städningen på lasarettet

Region Skåne beslutade under den föregående mandatperioden att sjukhusstädningen skulle ske i egen regi. Orsaken var ökad kvalitet, bra arbetsvillkor för de anställda och en helhetssyn på servicen till vården. Det var under det rödgröna styret.  Idag på Servicenämnden aviserade Alliansen att de för att spara kostnader vill se över en privatisering av lokalvården på […]

Klart med ny chef på lasarettet

Thomas Persson, så heter den nya sjukhuschefen på Landskrona Lasarett. Hans uppgift blir att fokusera på samarbete både inom det egna sjukhuset och mellan sjukhusen i Skåne. Regiondirektör Alf Jönsson fattade i december beslut om att tillsätta sex sjukhuschefer för lika många sjukhus i regionen. Förvaltningscheferna i Skånevård Sund respektive Kryh har ansvarat för rekryteringen […]