Mycket god testningskapacitet

Skåningarna måste fortsätta att hålla i och följa de regler och restriktioner som gäller, den uppmaningen kommer från Region Skåne. Minst lika viktigt är att testa sig vid minsta symtom. Smittspridningen är fortsatt hög i länet. Skånes positiva utveckling med de senaste veckornas minskade smittspridning har stannat av. De senaste två veckorna har hamnat på […]

Ansträngt läge inom sjukvård och ambulansverksamhet

Idag på förmiddagen fick förvaltningscheferna och bolagscheferna i Landskrona stad ytterligare en lägesbild för arbetet kopplat till covid-19 dragna för sig samtidigt som var och en rapporterade hur läget är på just deras område. – Eftersom det bara gått några dagar sedan förra lägesbilden finns inget betydande att rapportera, låter Maria André vid kommunikationsavdelningen i […]

Långa väntetider för svar på självtester

Det är fortsatt väldigt stor efterfrågan på självtester för covid-19. Även om det nu har blivit lättare att boka tider är det långa väntetider för att få provsvar. De senaste veckorna har Region Skåne kraftigt byggt ut kapaciteten för självtester. Det gör att väntetiderna för att boka ett självtest nu har kortats till ett par […]

Snabbtest, självtest och håll distans

Det finns ännu ingen tydlig inbromsning av smittspridningen i Skåne. Att de skärpta allmänna råden efterlevs är av avgörande betydelse för att bromsa smittspridningen. Idag klockan 11 öppnades även den självtest vid IP som vi skrev om i förra veckan. – Min bedömning är att det är mycket sannolikt att vi kommer att behöva göra […]

Självtest för HPV

Region Skåne är först i landet med att införa egenprovtagning för HPV (humant papillomvirus) som screeningmetod för livmoderhalscancer. Det innebär att kvinnor i åldern 23-70 år inte längre kommer att få en kallelse till cellprovtagning hos barnmorska. De får i stället ett egenprovtagningskit för HPV hemskickat i brevlådan. Förändringen sker från och med hösten 2021. […]

Testkapaciteten för covid-19 utökas

Just nu är det svårt att få en tid för att hämta ut ett självtest för covid-19 på de skånska apoteken. Under förra veckan ökade efterfrågan kraftigt, efter uppmaningen att testa vid minsta symtom. Region Skåne gör nu allt för att utöka testkapaciteten. Efter att Region Skåne i förra veckan gick ut med uppmaningen att […]

Så gör du självtest för covid-19

Från och med idag kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte. Den som har symtom som tyder på att man skulle kunna ha covid-19, till exempel feber, hosta eller influensaliknande symtom och är folkbokförd i Skåne samt har e-legitimation kan […]

Utökad provtagning för vård- och omsorgspersonal

Från och med idag utökas testningen för covid-19 till att gälla personal inom kommunal vård- och omsorg och alla privata vårdgivare. Den utökade testningen innebär även att alla medarbetare i Region Skåne nu har möjlighet att testas. Fortfarande är det bara personer med symtom som ska testas och det är närmaste chef som avgör om […]