Nu ska mer el produceras på hemmaplan

Elprisområdet SE4, där Skåne ingår, pekas ut som det område i Europa med minst installerad elproduktionskapacitet i förhållande till användning. Region Skåne är ordförande i Skånes effektkommission som nu presenterar en färdplan för hur elförsörjningen ska öka markant fram till 2030. Färdplanen visar vad som kommer att krävas om Skåne ska kunna bli självförsörjande på […]

Skattekraften ökar trots fortsatt låg självförsörjningsgrad

I många av Skånes kommuner har människor svårt att försörja sig själva genom arbete. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram. 23 av Skånes 33 kommuner har en lägre självförsörjningsgrad än riksgenomsnittet på 75,1 procent. Lång ner på listan hittar vi Landskrona, fjärde sämst i länet, med en självförsörjandegrad på drygt  67, […]