Succé för Landskronahems boendedialog

Under en strålande sol genomförde Landskronahem, på tisdagen,sin andra boendedialog i Koppargården. Uppslutningen var stor bland de boende i området. Uppskattningsvis kom cirka 400 personer. Syftet med dialogen var att ta reda på hur de boende vill att de nya mötesplatserna i området ska gestalta sig. – Det är det första steget i utvecklingen av […]

Mångmiljonaffär var inne och vände på stadshuset

Dessa två dokument är de hetaste diskussionsämnena i den lokala politiken för tillfället. Det gäller värderingar för fastighetsaffärer i hundramiljonerkronorsklassen.

På torsdagens kommunstyrelsemöte togs den återremitterade frågan gällande Landskronahems köp av en del av Koppargården samt försäljning av Silvergården upp. Till skillnad mot kommunstyrelsemötet den 16 mars så fanns denna gång värderingsutlåtandena för de båda områdena med i handlingarna. Trots detta yrkade Socialdemokraterna avslag. Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (L, M, […]

Ord mot ord i fullmäktige

Det hettade till ordentligt när kommunfullmäktigeledamöterna träffades i Rådhuset på måndagseftermiddagen. Ord stod mot ord när fullmäktige hade att ta ställning till den strukturaffären mellan Landskronahem och Paulssons fastigheter som innebär ett ”byte” av fastigheter i Koppargården och Silvergården. Inte hjälpte det att Landskronahems ordförande, Kenneth Håkansson (-) gav sin opolitiska syn på vad som […]

37,5 miljoner skiljer i fastighetsaffär

Det var en oenig kommunstyrelse som på torsdagen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att genomföra köpet av Paulssons Fastigheters bestånd i Koppargården samt sälja Silverängen 1 till samma företag. Förutom att de båda parterna byter fastigheter så betalar Paulssons 37,5 miljoner kronor till Landskronahem i mellanskillnad om beslutet går genom. Socialdemokraterna i kommunstyrelsen ställer sig tveksamma […]

Tre parter smider planer för Brons- och Silverängen

Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö ska planera för Bronsängen samt den nordöstra delen av Silverängen.

På torsdagens kommunstyrelsemöte godkändes en avsiktsförklaring som tagits fram mellan Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö. Avsiktsförklaringen omfattar de två kvarteren Bronsängen och del av Silverängen i Karlslundsområdet. Syftet med avsiktsförklaringen är att parterna tillsammans ska utveckla området med bostäder och samhällsservice såsom förskola, skola, centrumverksamhet med mera samt komplettera kvarteren med nya gator och grönstråk. […]