Ljus framtid för träffpunkterna

I augusti ifjol skrev vi om att kommunen tar över driften av stadens träffpunkter till sommaren. Detta eftersom organisationen PRO går över till att bli en samrådsgrupp.På torsdagseftermiddagen hölls ett informationsmöte på träffpunkt Fröjdenborg gällande framtiden för verksamheten. Senija Fehratovic lugnar dock alla oroliga.– Framtiden är ljus för träffpunkterna. Driften kommer att fortsätta som vanligt […]

Rättspraxis går före verkligt behov

Precis som Landskrona Direkt erfar så är det, enligt Senija Fehratovic, inte möjligt för dom att svara på individnivå trots att tidningen har en skriftlig fullmakt från Lena Sjöwall, utan svaren är generella. Avdelningschefen beskriver hur det fungerar och hur myndighetsutövning går till. – Vid en omprövning omprövas först och främst personkretstillhörigheten och därefter rätten […]