Blivande gymnasielever får tänka om

Fyra inriktningar på gymnasiet läggs ner inför kommande år.

En handfull niondeklassare kommer i dagarna att få besked att de inte kommer in på sina förstahandsval till gymnasiet. Anledningen är att utbildningsnämnden valt att inte ta in några sökanden på fyra inriktningar. Till hösten kommer inga nya elever att tas in på Selma Lagerlöfsgymnasiets Fritid och hälsa i Barn- och fritidsprogrammet och på Handel […]

Utbildning avslutas med flaggan i topp

Det är fortfanande full ruljans i Restaurang -och livsmedelsprogramets kök på Hotel Öresund. Frågan är dock hur länge. Mycket pekar på att programmet läggs ner efter vårterminen 2017.

Idag går sammanlagt 14 elever på Selma Lagerlöfsgymnasiets Restaurang -och livsmedelsprogram, fyra i årskurs tre och tio i tvåan. På grund av svagt intresse valde utbildningsnämnden att inte ta in några ettor nu i höst. Och nu står det klart att programmet med all säkerhet kommer att läggas ner. Beslut har nämligen tagits att det […]

Utbildningen med höjdarpraktik som leder till jobb

Varje dag jobbar 25-30 byggarbetare på Västerpark med att uppföra stadens högsta hus. Till höger står platschef Ingvar Andersson från MVB och han tar gärna emot praktikanter från bygg - och anläggningsprogrammet på Selma Lagerlöfsgymnasiet. Två av dessa är Waleed Kareem och Oskar Klingberg till vänster. I mitten står lärarna Ulf Bengtsson och Mikael Persson.

Allt fler ungdomar slutar grundskolan i Landskrona och söker sig till grannkommunerna för gymnasiestudier. Så illa har det varit att en linje, restaurang- och livsmedelsprogrammet på Selma Lagerlöfs gymnasiet tvingats lägga ner, på grund av för få sökande. En linje som går åt rakt motsatt håll är bygg – och anläggningsprogrammet på samma skola. 18 […]