Allt fler invånare i Landskrona

Antalet nyfödda fortsätter att minska i Sverige. Men Landskrona kommun gick mot strömmen. Där föddes det något fler barn under 2023 än året före, visar ny statistik från SCB. I Landskrona kommun bor numera 47 134 personer. Det är en ökning med 130 personer, motsvarande 0,3 procent, jämfört med år 2022.– Det är framför allt […]

Hushållens disponibla inkomster sjunker

Hushållens disponibla inkomster sjunker i Landskrona, uppger SCB i ett pressmeddelande. Med disponibel inkomst menas lite förenklat pengarna som är kvar efter skatt och exempelvis återbetalningar av studielån – men före konsumtion av olika slag. Under 2022 var den disponibla medianinkomsten för hushållen i Landskrona drygt 396 000 kronor.– Tar man hänsyn till inflationen är […]

Här finns jobben i framtiden

Idag har SCB släppt publikationen Trender och Prognoser 2023 om befolkning, utbildning arbetsmarknad, med sikte på år 2040. Här spås en fortsatt brist på sjuksköterskor, yrkeslärare och gymnasialt yrkesutbildade.– Det bedöms bli fortsatt brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvård och på yrkesutbildade från gymnasiet. Det gäller bland annat sjuksköterskor, vård- och omsorgsutbildade samt industritekniskt […]

Två av fem barn bor trångt i Landskrona

Den förda bostadspolitiken i Landskrona har inte påverkat trångboddheten. Drygt 4 500 personer i Landskrona kommun är trångbodda. Det motsvarar 19,2 procent av invånarna som bor i flerbostadshus, en ungefär lika stor andel som för tio år sedan. Med trångboddhet menar SCB att det bor fler än två personer i något av lägenhetens sovrum. Andelen […]

Inbromsning i stadens befolkningsutveckling

Fler föddes än dog i Landskrona under tredje kvartalet 2023 – men fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 25 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Landskrona idag 47 232 invånare. I våras togs en ny befolkningsprognos fram för Landskrona som prognostiserar att staden når 50 000 invånare under 2029. Dock är […]

Få svarar på medborgarundersökning

– Svarsfrekvensen i medborgarundersökningen är relativt låg, 32 procent, och undersökningen kan därför inte ses som heltäckande. Den är en av många undersökningar och underlag som vi analyserar för att sätta in rätt åtgärder och förbättra vår service till Landskronaborna, säger Jan Persson, utredningschef i Landskrona stad. 137 av 290 kommuner i Sverige deltog i […]

Kärleken frodas åter

Efter en dipp under pandemin ökar åter antalet giftermål i Landskrona. Under årets första åtta månader har kurvan vänt uppåt i Landskrona. Till och med augusti i år har 139 giftermål registrerats i Landskrona kommun. Det är 13 fler än snittet under pandemin. Under 2020 och 2021 – då restriktionerna gällde – sjönk antalet vigslar […]

Landskrona växer sakta

Massor av människor på Citadellområdet i Landskrona

I stort sett så flyttade lika många personer till Landskrona, 2 677, som ut, 2 646.  Under 2021 föddes 521 nya landskronabor medan 431 personer dog i kommunen. Fördelningen av män och kvinnor är oförändrad sedan året innan. I Landskrona finns det något fler män 50,3 procent mot 49,7 procent kvinnor. Detta framkommer i nyligen publicerade statistik […]

Populäraste namnen på nyfödda i Landskrona

I veckan har det rapporterats om att Alice och Noah behåller sina första platser som de mest populära tilltalsnamnen bland nyfödda flickor och pojkar 2021 i Sverige. Men hur ser det ut i Landskrona? Vilka pojknamn och flicknamn var populärast att ge sina nyfödda i staden under fjolåret. Vi har hela listan! Och hur många […]

50 000 Landskronabor först år 2040 tror SCB

Landskrona kommer att nå 50 000 invånare. Frågan är bara när? Enligt Region Skånes befolkningsprognos som redovisades i höstas sker det under 2026. Igår kom SCB med annan spådom. SCB vilka bär ansvaret för den officiella statistiken i landet, tror att Landskrona kommer att växa och ha över 50 000 invånare år 2040. Något statistikmyndigheten […]