Driften på Befesa Scandust kan vara igång om en månad

Omfattande miljöskyddsåtgärder, en uppgradering av delar av anläggningen samt en realistisk plan för kvarstående åtgärder gör att Länsstyrelsen bedömer att driften på Befesa Scandust kan återupptas inom en månad. Länsstyrelsen gör bedömningen efter tisdagens avstämningsmöte med Befesa Scandust. Bolaget har under den senaste månaden genomfört täthetsprovning och relining av brunnar och avloppsledningar, utfört tankbesiktning, testat […]

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Uppdaterad kl. 14.55 Länsstyrelsen Skåne förbjuder miljöfarlig verksamhet på Befesa Scandust i Landskrona under nuvarande former. Förbudet gäller från och med söndagen den 11 december. Länsstyrelsen Skåne fattar beslutet sedan resultaten kommit in från de planerade och oplanerade provtagningarna den 29 november. De visar alarmerande höga halter av cyanid och flera olika tungmetaller i slamvatten […]

Cyanid i grundvattnet på varvsudden

Halterna av cyanid på varvsudden i Landskrona är alarmerande höga.

Sedan länge har det funnits spår av cyanidutsläpp på varvsudden i Landskrona. Provtagningar har visat att halterna av cyanid i Landskrona hamn är höga. Nu står det även klart att det finns cyanid i grundvattnet i området, så högt som 300 gånger över de rekommenderade värdena. Detta upptäcktes i samband med att företaget EWP grävde […]

Landskronaborna kan dricka sitt vatten som vanligt

Höga halter av cyanid har uppmätts i grundvattnet på en industritomt i Landskrona. Det tas inget dricksvatten från stadens grundvatten. Dricksvattnet i Landskrona kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Som en säkerhetsåtgärd kommer NSVA dock att ta utökade dricksvattenprover på ledningsnätet i det aktuella området. Konsultbolaget WSP Sverige AB har undersökt halterna av […]