Kommunalt bolag köper tre omsorgsfastigheter

Prislappen landade på drygt 149 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Förvärvet omfattar Albano 22, Albano 8 och Pallas 42 vilka idag inhyser Solbackens äldreboende, Fabriksgatans LSS-boende samt Föreningsgatans äldreboende. Den totala uthyrningsbara arean, fördelad på bostäder och gemensamma utrymmen, uppgår till cirka 5 637 kvadratmeter.– Genom förvärvet bidrar vi till att långsiktigt säkra […]

Tre LSS-boenden byter ägare

LSS-boendena på, Drottningen 2, Springarens Gruppbostad och Florens 2 har idag bytt ägare från SBB till HSB. – Detta är fastigheter som en gång i tiden uppförts och ägts av HSB Landskrona och som nu återgår i vår ägo, säger Joakim Sander, VD för HSB Landskrona.– Det är ett sätt för oss att bredda vår […]

SBB säljer delar av beståndet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar sex fastigheter i Halmstad och Landskrona till Fastighetstaden i Halmstad AB och Doxa Aktiebolag. Beståndet avser kontors- och industrifastigheter med en blandning av privata och offentliga hyresgäster och har en total uthyrningsbar yta om ca 26 000 kvm. – SBB avyttrar icke-kärninnehav i linje med bokförda värden för att ytterligare […]

SBB övertar nya fastigheter i Landskrona

Vi noterar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB  (SBB) den 1 februari tillträder tre fastigheter i Landskrona. – Det rör sig om kv. Storken 5, Gjörloff 6 och Muraren 19, informerar Ola Svensson, regionchef för SBB. Totalt handlar det om 43 hyreslägenheter med en sammanlagd area om cirka 3100 kvm. – Det är tre väldigt fina […]

SBB blir ny delägare i Landskrona Stadsutveckling AB

Genom en riktad nyemission har SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blivit delägare i Landskrona Stadsutveckling AB. Med förvärvet har Landskrona Stadsutveckling nu tio delägare varav nio är fastighetsägare i Landskrona och resterande 91,8 procent ägs av Landskrona Stadshus AB. – Som ansvarstagande och stor samhällsbyggnadsaktör är det naturligt att vi är delaktiga i stadens utveckling. Genom […]

SBB köper ännu en fastighet

Vi noterar att Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, förvärvat ännu en fastighet i Landskrona. De har dessutom öppnat sitt lokala kontor som ligger i det i folkmun kallade Schlasbergshuset på Pilåkersgatan 32. Fastigheten de köpt har betäckningen Neptun 30 och ligger på hörnet av Regeringsgatan och Östergatan. Fastigheten innehåller 20 lägenheter på totalt 1 760 kvadratmeter. Beträffande det lokala […]

SBB i Landskrona för att stanna

För några år sedan etablerade sig Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, i Landskrona och efter att man köpt hela Landskronabostäders bestånd så är man en av de största privata aktörerna i staden. Från och med mitten av juni öppnar SBB sitt lokala kontor i det i folkmun kallade Schlasbergshuset, allt för att kunna möta Landskronaborna öga mot öga. […]

SBB köper hela Landskronabostäders bestånd

Idag får hyresgästerna i de som bor i Landskronabostäders fastigheter besked om att man får en ny hyresvärd. Det är SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, som köper upp hela  Landskronabostäders bestånd. – Vi kommer att förvalta fastigheterna med egen personal som kommer utgå ifrån vårt områdeskontor i Landskrona som vi öppnar i mitten av juni […]