Smittspridningen mattas av

Detta framförallt eftersom antalet nyinläggningar av personer med covid-19 och influensa har minskat kraftigt sedan årsskiftet. Antalet smittade sjunker även bland personer på särskilda boenden, SÄBO, samt bland vård- och omsorgspersonal. – Det är förstås glädjande att vi äntligen ser en nedåtgående trend vad gäller smittspridningen. Men vi kan inte ”ropa hej” ännu eftersom vi […]

Säsongsinfluensan – en jobbig jäkel

Många har under jul- och nyårsledigheten fått ändra på sina planer. Inte minst sedan någon eller flera familjemedlemmar insjuknat i influensa eller covid eller rent av i de båda virussjukdomarna samtidigt.– Vi ser fortsatt spridning av RS-virus och covid-19, men framför allt ser vi att antalet smittade i influensa fortsätter att öka, säger Eva Gustafsson, biträdande […]