En fjärdedel av S:t Olovs vång föreslås bli bostäder

En fjärdedel av S:t Olovs vångs koloniområde kan komma att omvandlas till  bostadsområden. Områdets stationsnära läge är attraktivt ur ett stadsplaneringsperspektiv, anser stadsbyggnadsförvaltningen som nu överlämnat en handlingsplan för stadens koloniområde till politikerna kommunstyrelsen. Landskrona är i förhållande till sin storlek Sveriges kolonitätaste stad. Idag räknar man in cirka 1400 kolonilotter inom sex olika områden. […]

Inget vatten i koloniområde

På grund av en vattenläcka är hela S:t Olovs vångs koloniområde utan vatten i skrivande stund. Reparationsarbete pågår rapporterar NSVA, som beräknar att allt ska vara klart under dagen.