Fler vill bygga i norra Borstahusen

Ett köpeavtal mellan Landskrona stad och Dast Mark & Exploatering AB gällande markköp i norra Borstahusen har tagits fram. Fastigheterna som företaget vill köpa är Sandstranden 4-5 och Sandslottet 1-4 i Strandbyn. Den totala köpeskillingen för fastigheterna uppgår till 10 miljoner kronor. Slutligt beslut om affären tas i kommunfullmäktige. Tillträde till fastigheterna ska ske den […]

Nu fördelas tomter i Borstahusen efter tomtkön

Nu är det tänkt att de första småhustomterna inom Strandbyn i Borstahusen ska säljas vis tomtkön. Inom Strandbyn, som är första etappen i projektet Norra Borstahusen, finns kvarteren Sandstranden, Sandslottet, Solskenet och Solnedgången. För kvarteren finns en detaljplan som gör det möjligt för småhusbebyggelse i gathusform. 16 tomter planeras nu att säljas via stadens tomtkö. […]