SBB säljer delar av beståndet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar sex fastigheter i Halmstad och Landskrona till Fastighetstaden i Halmstad AB och Doxa Aktiebolag. Beståndet avser kontors- och industrifastigheter med en blandning av privata och offentliga hyresgäster och har en total uthyrningsbar yta om ca 26 000 kvm. – SBB avyttrar icke-kärninnehav i linje med bokförda värden för att ytterligare […]

SBB blir ny delägare i Landskrona Stadsutveckling AB

Genom en riktad nyemission har SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blivit delägare i Landskrona Stadsutveckling AB. Med förvärvet har Landskrona Stadsutveckling nu tio delägare varav nio är fastighetsägare i Landskrona och resterande 91,8 procent ägs av Landskrona Stadshus AB. – Som ansvarstagande och stor samhällsbyggnadsaktör är det naturligt att vi är delaktiga i stadens utveckling. Genom […]

SBB köper hela Landskronabostäders bestånd

Idag får hyresgästerna i de som bor i Landskronabostäders fastigheter besked om att man får en ny hyresvärd. Det är SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, som köper upp hela  Landskronabostäders bestånd. – Vi kommer att förvalta fastigheterna med egen personal som kommer utgå ifrån vårt områdeskontor i Landskrona som vi öppnar i mitten av juni […]