I Borg Meschs fotspår

En passion för antikt fotografi och en nyfikenhet på Sveriges urfolk. Det fick fotografen Hans Jonsson från Landskrona att under två somrar resa 150 mil norrut för att möta och porträttera samer. Resultatet är ett sextiotal personliga porträtt tagna i våtplåtsteknik. Den 6 februari 2019, på Samernas nationaldag, är det vernissage för hans fotoutställningen på […]

Föredrag om samisk urfolkskultur

Majvor Massa Eriksson bredvid den samiska flaggan

Torsdagen den 21 januari höll Majvor Massa Eriksson från sameföreningen Samer i Syd föredrag hos Föreningen Norden på Stadsbiblioteket. – Majvor, som själv är same, berättade om den samiska urfolkskulturen från dåtid till nutid. Hon informerade oss om vad Sveriges grundlagsändring 2010 och konventioner i FN och Europarådet betyder för samerna. Vi fick också se […]