Slutrapport från Oregon

– Det var en otroligt givande miljökonferensen CEI2017 i Oregon, USA, rapporterar NO-lärare Karin Warlin som tillsammans med ungdomarna Fredrika Viberg och Ly Nguyen var på plats. Vi har tidigare rapporterat från den de första dagarnas konferens och här kommer nu den avslutande delen. – En av konferensdagarna sammanföll med Independence day i USA 4th […]

Rapport från en miljökonferens i Oregon

Så här i sommartid hör det till traditionerna  att rapportera från årets CEI-kongress.  Det är organisationen Caretakers of the Environment som varje år arrangerar en konferens, i olika delar av världen och med olika miljöteman. Tidigare har Landskrona Direkt berättat när ungdomar från staden deltagit i konferenser i såväl Taiwan, Portugal som Danmark. CEI2017 avslutades […]