Uppmanar regeringen att utreda Europaspåret

Landskrona stad förordar att regeringen tillsätter utredning om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.  Landskrona stads kommunstyrelse har skickat ett eget 12-sidigt remissyttrande till Infrastrukturdepartementet gällande Trafikverkets inriktningsunderlag. Landskronas stad är kritisk till infrastrukturprioriteringarna i Skåne och förordar att regeringen tillsätter en utredning av Skånes framtida infrastruktur där en fast förbindelse mellan Landskrona och […]

Biblioteket får 2,2 miljoner av regeringen

Bråda dagar för författaren från Landskrona, Ann Gomér. I veckan föreläste hon för en fullsatt hörsal på biblioteket,nomineringar och boksläpp följs av bokmässan i Göteborg.

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek vars syfte är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten. Ur ett lokalt perspektiv är det väldigt glädjande är att Landskronas stadsbibliotek får 2,2 miljoner. Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att […]

Segregationen ska brytas med miljonstöd

Regeringen beslutade på torsdagen om en långsiktig miljardsatsning på kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. 32 kommuner får möjlighet att söka om stöd. Landskrona är en av dessa. Satsningen är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. Denna satsning innebär att 2,2 miljarder årligen kommer investeras i att bryta segregation och minska klyftorna. För […]

Postkonflikten uppe på regeringsnivå

Vid en fastighet på Väster har man löst brevutdelningen med en postbox på gården.

Vi noterar att den just nu pågående konflikten mellan Postnord och ett flertal fastighetsägare har hamnat på regeringens bord, detta efter ett initiativ av en Landskronabo. – Jag skrev till riksdagsman Teres Lindberg (S) som sitter i trafikutskottet och som är statsrådsersättare för inrikesminister Anders Ygeman och bad henne agerar i frågan om postutdelning till […]