Fortsatt tilltro till Norra Borstahusen

Under sommaren har Skanska inkommit med en bygglovsansökan om att få lov att uppföra 29 radhus på och kring det som ska heta Babordsgatan i Norra Borstahusen. – Det är nästa byggaktör som planerar för nya framtida bostäder i Norra Borstahusen och är ett tecken på att marknaden långsiktigt fortsatt tror på Landskrona. Skanska är […]

Säljstart för nya radhus i Häljarp

Vi har tidigare berättat att Lyckos  i samarbete med HSB Landskrona utvecklar mer än 100 nya bostäder i Häljarp. I vår var det säljstart på den första etappen. De nya bostäderna växer fram i Häljarps Parkstad, granne med ett skogsområde där kommunikationsmöjligheterna är mycket goda, med pågatågstation och närhet till E6 för snabb pendling till […]

Naturnära när HSB och Lyckos utvecklar drygt 100 nya bostäder i Häljarp

Lyckos och HSB Landskrona fortsätter sitt samarbete i Häljarp. Nu kommer ytterligare ett stort markområde att utvecklas med drygt 100 nya bostadsrätter.– Häljarp har blivit populärt, och fungerar bra som pendlingsort till Helsingborg, Lund och Malmö. De som flyttar hit får goda kommunikationer, med pågatågstationen och närheten till E4:an. Barnfamiljer brukar också uppskatta att det […]