Forskningsprojekt om bildarvet

Nu är det klart att Landskrona Foto och Lunds universitet startar ett forskningsprojekt om hur det fotografiska kulturarvet kan identifieras, säkras och tillgängliggöras. Problematiken kring bevarandet av det fotografiska kulturarvet har varit högaktuellt länge i Sverige, men långt ifrån lösts på något tillfredsställande sätt. Därom är alla fotoaktörer rörande överens. – I Sverige saknas på […]

Rädda bildarvet får 150 000

Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar till den lokala utvecklingen genom att två gånger årligen dela ut medel till olika projekt i Landskrona. Idag delades det ut stipendium till ett sammanlagt värde av 160 000 kronor till projekt inom idrott, utbildning, forskning och kultur. Därtill valde styrelsen att anslå 150 000 kronor till ett samarbetsprojekt mellan Landskrona Foto […]