Skola firar med minisemlor

Fest på minifastlagsbullar vankas det på Glumslövs skola sedan man nått höga nått långt i sitt kvalitetsarbete.

På fredag blir det ett ordentligt fastlagsbullskalas på Glumslövs skola. Goda resultat ska firas. På fredag dekoreras matsalen i Glumslövs skola med ballonger och fram på borden ställs inte mindre än 500 minifastlagsbullar. – Vi har granskats av Qualis och fått höga poäng. Det firar vi genom att bjuda alla elever och personal på semlor, […]

Grundsärskolan kvalitetssäkrad

Särskolan i Landskrona har under hösten, för första gången, granskats enligt Qualis kvalitetssäkringssystem med en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. Särskolan når 95 poäng och blir därmed certifierad och kvalitetssäkrad. Granskningen resulterade i en rapport som visar särskolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Särskolans styrkeområden är många. […]