Prästgården åter i bruk

I lördags klippte biskop emerita Christina Odenberg invigningsbandet till Prästgården på Ven tillsammans med Häljarps kyrkoherde Annarella Hagenfeldt. Därefter serverades en enklare lunch, kaffe och tårta. Samtidigt gavs det möjlighet att gå husesyn, allt med barnen bjöds på aktiviteter och vacker musik ljöd. Efter ett och ett halvt års arbete med att renovera fastigheten, som […]

Prästgården på Ven säljs

Landskrona församling säljer Prästgården på Ven. Det förordade kyrkorådets arbetsutskott idag. Vid ett möte idag förordades att Landskrona församlings prästgård på Ven bör säljas. Prästgården, som sedan 1970-talet främst har använts som lägergård för konfirmander och ungdomar, är i behov av upprustning. Gården är till exempel inte anpassad för funktionsnedsatta. Prästgården ligger dessutom ”långt” från […]