Grossist flyttar två mil söderut

Dessa båda parter tog dagen innan midsommar det första symboliska spadtaget.  Den nya fastigheten får en sammanlagd uthyrningsbar yta om 5 437 kvm och möter kraven enligt Miljö­byggnad silver. SLP har förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona, med direkt närhet till E6 och har ett utmärkt skyltläge utmed Europavägen. Nu startar bygget av en modern […]

Attraktivt att bygga utmed motorvägen

Inom fastigheten kommer SLP att genomföra ett nyproduktionsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med en invändig takhöjd om drygt 10 meter och med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 5 437 kvm. Pharmaxim AB, som idag har sina lokaler på Ättekulla i Helsingborg, har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende 3 637 kvm. Årshyran för denna förhyrning uppgår […]