Malvan får stanna på Jönsaplan till september

Efter många om och men verkar det nu som att Malvan kan bedriva sin verksamhet under sommaren. På fredagen påbörjades arbetet med att sätta upp stängsel där kajkanterna ska renoveras.

Cirkusen kring Malvans verksamhet under sommaren är svängigare än en hambo. Först skulle de få bodar. Detta nobbades och verksamheten skulle ta en paus från och med nästa vecka tills Grindstugan står klar. Men nu är det nya bud. De får stanna kvar i sina nuvarande lokaler till i mitten av september. Det är Paulssons […]

Dyrare omkostnader orsakar höjda hyror

En av många av Paulssons fastigheter ligger på Hamngatan. Hyresgästerna där, som i det övriga beståndet, har fått en hyreshöjning på 1,2 plus 1 procent inför 2016.

Förra veckan skrev vi om att hyresförhandlingarna strandade mellan Hyresgästföreningen och Kanslihuset, som agerar ombud för ett flertal stora fastighetsägare i Landskrona. En av dessa är Paulssons fastigheter och de har nu gått ut med ett brev till sina hyresgäster där de menar att de som inte betalar hela höjningen av hyran, kan kallas till […]