Papper istället för penséer

Det är inte alldeles enkelt att få raka och klara besked kring den omorganisation som råder inom ett par förvaltningar i Landskrona stad. Det har bland annat hänvisats till ”business case” och att det handlar om ”att leverera bättre välfärd utan att öka kostnaderna”. Inte blir det lättare när vi ställer frågor om nyanställningar där […]

Ytterligare en chef hemma med full lön

Landskrona stadshus genomgår en stor ombyggnation och inne i huset pågår samtidigt en stor omorganisation där bland annat befattningar inom ledande funktioner omstruktureras. Omorganisationen skördar sina offer. Vi har tidigare berättat om att museichefen fått avsluta sin tjänst, detsamma gäller en rad andra personer i ledande befattningar.  I månadsskiftet var det dags igen. För en […]