Staden medveten om parkeringseländet runt stationerna

Läsare har på sistone hört av sig och beklagat sig över parkeringssituationen runt stadens stationer. – Redan innan klockan 7 på morgonen kan det vara fullt på p-platserna vid stationen. Vad gör kommunen åt eländet?, undrar en läsare. En annan berättar om att situationen i Häljarp är liknande. – Var gör jag av bilen om […]

Nya parkeringsmöjligheter i centrum

En nya parkeringsplats har skapats vid Kolgatan alldeles över gatan från Venterminalen sett. 48- timmars parkeringen är dessutom avgiftsfri.

Nu har det skapats fler parkeringsmöjligheter vid Venterminalen och i stadskärnan. Med turistsäsongen in på knutarna och ett flertal byggprojekt på gång i Landskrona så ökar behovet av parkeringsplatser i stadskärnan. För att tillmötesgå behovet har nu två nya och centrumnära parkeringar öppnats. Just nu valsar en ny parkeringsnorm genom de kommunala kvarnarna. En prognos […]