Det jäser under den oborstade asfalten

– Landskrona stads avtal med Ohlssons har löpt ut. Staden har därför under våren gjort en ny upphandling av gatusopning och en annan leverantör vann den upphandlingen. Även denna upphandling är överprövad, precis som asfaltsupphandlingen och väntar på svar från förvaltningsrätten. I väntan på detta har vi direktupphandlat med vinnande leverantör för att säkerställa att […]

Kammarrätten tar upp Esbjörnssons överklagan

I april fick oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) avslag hos förvaltningsrätten på den överklagan han gjorde efter att kommunfullmäktige beslutat att anta ägardirektiven för Landskronahem. Ett beslut som överklagades till kammarrätten, som nu kommit med besked. Socialdemokraten menade att Landskronahems styrelsen med sina blott sju ledamöter hade fått för stora befogenheter att fatta beslut rörande försäljningar […]