Ökad kapacitet på Öresundstågen

På Landskrona station i väntan på ett Öresundståg till Göteborg.

Från och med den 14 september kommer det att vara mer plats på några av tågen över Öresundsbron. Skånetrafiken har tillsammans med DSB och danska myndigheter hittat en möjlighet att koppla på ytterligare en tågvagn på vissa avgångar och därmed öka kapaciteten avsevärt. Från och med den 14 september kommer vissa avgångar med Öresundstågen att […]

Fler tåg i rusningstid

På Landskrona station i väntan på ett Öresundståg till Göteborg.

Från och med måndag sätter Skånetrafiken in ytterligare fyra avgångar med Öresundståg mellan Malmö och Helsingborg. Totalt blir det ytterligare 1600 sittplatser på Skånes mest trafikerade sträcka som stannar i Landskrona. Från och med måndagen den 11 maj sätter Skånetrafiken in ytterligare fyra avgångar med Öresundståg mellan Malmö och Helsingborg. Det rör sig om redan […]

Sena kvällståg dras in

Tågresandet i Skåne har mer än halverats den senaste månaden. För att spara på resurser och skapa en bättre uthållighet i tågsystemet, anpassar Skånetrafiken trafiken på kvällar och helger, samtidigt som trafiken under rusningstid prioriteras. Dessutom kommer flera planerade banarbeten att påverka tågtrafiken – något som Skånetrafiken räknat med när trafiken nu anpassas. Den 1 […]

Ett tåg i timmen till och från Köpenhamn H

På Landskrona station i väntan på ett Öresundståg till Göteborg.

Efter den danska regeringens beslut att delvis stänga gränsen till Danmark, tvingas Skånetrafiken att reducera trafiken över Öresundsbron till ett tåg i timmen. I natt beslutades dock att köra tågen hela vägen till Köpenhamn H. Fredagen den 13 mars fattade den danska regeringen beslut om att delvis stänga den danska gränsen. På grund av beslutet […]

Fler reser med Pågatågen

Foto: Karl-Johan Hjertström

Pågatågen rullar som aldrig för. På sträckan Helsingborg-Landskrona-Malmö-Trelleborg har antalet resor ökat med fem procent. Antalet resor med Pågatågen generellt har ökat med 303 893 sedan januari. Allt enligt Skånetrafikens månadsrapport för april. Om ökningen gäller även Öresundstågen kan Skånetrafiken inte svara på. Skånetrafikens månadsrapport redovisar också att Pågatågens punktlighet nu är uppe i 92 procent. […]

Öresundstågen rustas upp

På Landskrona station i väntan på ett Öresundståg till Göteborg.

År 2000 rullade de första Öresundstågen ut på spåren och sedan dess har de spelat en viktig roll i trafiken i södra Sverige och Danmark. Tågsystemet knyter ihop södra Sverige och Själland och fyller en viktig funktion i många pendlares vardag. Landskronabon Csaba Bene Perlenberg, ledarkrönikör och filmskapare reser mer eller mindre dagligen med ett […]