Beslut om bolagisering inom omsorgen flyttas fram

Landskrona har fått ett nytt landmärke och Suellsgatan en helt ny karaktär.

Det var den 12 oktober som kommunstyrelsen behandlade ärendet om att lägga verksamheter inom vård och omsorg i ett helägt kommunalt bolag. Huvudskälet till bolagiseringen uppger den politiska majoriteten är att höja kvaliteten inom omsorgen. Landskrona Direkt träffade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) på onsdagen och att  lägga kommunal omsorg i ett eget bolag […]

Förvaltningsrätten ger omsorgsnämnden bakläxa

En Landskronabo som ansökte om så kallat boendestöd fick avslag av omsorgsnämnden då hen även inkluderat att det behövdes hjälp med medicinhantering.  En utredning som gjorts på omsorgsförvaltningen framkom att den sökande behövde stöd med att ta mediciner, vid rätt tidpunkt men att detta inte ingick i den sökta stödinsatsen. Gör om gör rättEn enig […]

Nej Erik Rantzow, det gör jag inte!

Svar på debattartikel ”Far du med osanning Lindberg Mohlin” från Erik Rantzow den 3 juli. Bakgrunden till detta är ganska självklar: Antalet beslut som ska fattas omöjliggör i praktiken att dessa blir föremål för nämndbeslut. Dessutom måste den som fattar besluten vara väl förtrogen med både lagstiftning, rättspraxis och det sakområde som besluten berör. Detta […]

Kommunen nekar assistans till förlamad

Emilia Liedbeck, på Altius Advokatbyrå företräder Lena Sjöwall och hon sammanfattar vad som hänt.– Fram till våren 2021 var Lena beviljad personlig assistans med 4,65 timmar per dygn. Beslutet var tidsbegränsat och kommunen gjorde en ny bedömning. Lena bedömdes då inte tillhöra personkrets enligt LSS vilket är en förutsättning för att få rätt till assistans […]

”Allvarliga svagheter inom omsorgen”

– Det finns mycket som är bra med Landskronas omsorg. Projekt Hero är ett exempel på detta liksom det mobila teamet som startats. Men det finns också svagheter som jag menar är mycket allvarliga, anser Stefan Olsson (-) och nämner först hemtjänsten. – Trots att nämnden i många år arbetat med att förbättra den ligger […]

SD agerar efter artikel om 92-åring

Partiets gruppledare i omsorgsnämnden, Kerstin Stein Sandell, är upprörd men inte förvånad, så beskriver Kerstin Stein Sandell sin reaktion efter att ha läst Landskrona Direkts artikel. – Från vår sida kommer vi agera omedelbart, avvikelser som denna i hur staden ska både uppfattas och agera ska upp på bordet direkt, vi vill ha ett ordentligt […]

Trots protester får Attendo fortsatt förtroende

Allt sedan Attendo tog över verksamheten på Skiftesvägens äldreboende i Landskrona 2017 har det varit turbulent och på onsdagen togs ärendet gällande en förlängning av avtalet upp i stadens omsorgsnämnd. Men trots att såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna yrkade på avslag till en förlängning så kommer äldreboendet att drivas av Attendo ytterligare ett år. Beslutet togs […]

Ännu inget ljus i sikte för Christa

Föga oväntat hävdar Landskrona stad sekretess kring fallet Christa Jörgensen. Detta trots att hon själv är helt öppen med sin sjukdomsbild och sin syn på hur hon behandlats av omsorgsförvaltningen som hon anser drog in hennes hemvård med blott två dagars varsel. Landskrona Direkt kontaktade i samband med att första artikeln skrevs Hanna Yasitli, tillförordnad […]

Hemtjänsten drogs in med två dagars varsel

Christa Jörgensen har från och till de gångna decenniet verkligen haft det kämpigt. Hennes sjukdomsbild sedan tio år tillbaka har tvingat henne till ett liv där hon ständigt behöver be om hjälp. Turerna och inläggningarna på sjukhuset har varit många. Trots sina blott 41 år behöver hon dagligt stöd från hemtjänsten för att klara sådant […]

Kommunen förlänger med Attendo men svarar inte på frågor

Det nuvarande avtalet mellan Landskrona stad och Attendo gällande driften av äldreboendet på Skiftesvägen löper ut den 15 juni 2021. Men redan nu står det klart att kommunen, trots alla anmälningar och kritik, väljer att förlänga avtalet till 2023. Landskrona Direkt har frågat såväl ansvariga tjänstemän som politiker om varför man väljer att förlänga avtalet. […]