SD agerar efter artikel om 92-åring

Partiets gruppledare i omsorgsnämnden, Kerstin Stein Sandell, är upprörd men inte förvånad, så beskriver Kerstin Stein Sandell sin reaktion efter att ha läst Landskrona Direkts artikel. – Från vår sida kommer vi agera omedelbart, avvikelser som denna i hur staden ska både uppfattas och agera ska upp på bordet direkt, vi vill ha ett ordentligt […]

Trots protester får Attendo fortsatt förtroende

Allt sedan Attendo tog över verksamheten på Skiftesvägens äldreboende i Landskrona 2017 har det varit turbulent och på onsdagen togs ärendet gällande en förlängning av avtalet upp i stadens omsorgsnämnd. Men trots att såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna yrkade på avslag till en förlängning så kommer äldreboendet att drivas av Attendo ytterligare ett år. Beslutet togs […]

Ännu inget ljus i sikte för Christa

Föga oväntat hävdar Landskrona stad sekretess kring fallet Christa Jörgensen. Detta trots att hon själv är helt öppen med sin sjukdomsbild och sin syn på hur hon behandlats av omsorgsförvaltningen som hon anser drog in hennes hemvård med blott två dagars varsel. Landskrona Direkt kontaktade i samband med att första artikeln skrevs Hanna Yasitli, tillförordnad […]

Hemtjänsten drogs in med två dagars varsel

Christa Jörgensen har från och till de gångna decenniet verkligen haft det kämpigt. Hennes sjukdomsbild sedan tio år tillbaka har tvingat henne till ett liv där hon ständigt behöver be om hjälp. Turerna och inläggningarna på sjukhuset har varit många. Trots sina blott 41 år behöver hon dagligt stöd från hemtjänsten för att klara sådant […]

Kommunen förlänger med Attendo men svarar inte på frågor

Det nuvarande avtalet mellan Landskrona stad och Attendo gällande driften av äldreboendet på Skiftesvägen löper ut den 15 juni 2021. Men redan nu står det klart att kommunen, trots alla anmälningar och kritik, väljer att förlänga avtalet till 2023. Landskrona Direkt har frågat såväl ansvariga tjänstemän som politiker om varför man väljer att förlänga avtalet. […]

Sänkt maxtaxa inom omsorgen

I samband med att 2017 års budget för Landskrona stad beslutades i kommunfullmäktige i juni 2016 togs beslut om att omsorgsnämnden skulle få två miljoner kronor extra. På onsdagen tog så omsorgsnämnden beslut om hur en del av dessa pengar ska användas. 660 000 kronor ska användas till att sänka maxtaxan inom hemvård, boende och hälsa, […]

Livskvalité i fokus under äldreveckan

På torsdag den 26 maj bjuder Landskrona stad in till kvalitetsmässa på församlingshemmet under den just nu pågående Äldreveckan. Bild från tidigare års Äldrevecka.

Årets äldrevecka är igång och bjuder på en rad olika aktiviteter. Temat denna gång är ”livskvalité”. Framtidens omsorg kommer att diskuteras och omsorgsförvaltningen berättar om sina kommande projekt. Redan under måndagen påbörjades äldreveckan till tonerna av Elvis. Det var coverbandet Elvis 4-ever som stod för musiken på Fröjdenborgs träffpunkt. Hela veckan har Anhörigstöd på omsorgsförvaltningen […]

Äldreboenden ska privatiseras

Anställda på de kommunägda äldreboendena fick idag ett brev där det tydligt framgår att två eller tre av boendena ska privatiseras.

Av Landskronas tio äldreboenden är nio kommunägda. Endast ett boende på Segergatan drivs av en privat aktör, Attendo. Detta ska det nu bli ändring på. Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att presentera två eller tre äldreboenden som ska säljas till det privata näringslivet. Med största sannolikhet kommer förvaltningen att presentera vilka boende som kan bli […]

Satsningar på fallförebyggande arbete bland äldre

Fallolyckor bland äldre är ett gissel som årligen kostar samhället stora summor.Beräkningar gör gällande att fallolyckor årligen kostar cirka 14 miljarder. Utan åtgärder för att minska fallskadorna beräknas kostnaden öka till 22 miljarder år 2050. – Hittills har vårt arbete inte inriktats särskilt på de som löper den största risken att falla. Det handlar om […]