Idén om bolagisering kommer från SD

Förslaget som nu kommit i ljuset om en bolagisering inom valda delar av omsorgen kommer ursprungligen från Sverigedemokraterna. – Det stämmer att vi tog upp det inför budgeten i höstas. Jag hade tittat lite på hur Höganäs har gjort, säger Stefan Olsson, kommunalråd för SD i Landskrona. Enligt biträdande stadsdirektör Carina Leffler, (se annan artikel) […]

Landskrona utreder bolagisering inom omsorgen

Landskrona stad utreder just nu möjligheterna till en bolagisering av boenden inom äldreomsorg och LSS. Något som genomförts i 3 av landets 290 kommuner. ”Under hösten ska Landskrona stad utreda vilka fördelar en bolagisering av delar av äldreomsorgen och LSS-verksamheten kan medföra. Målet är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar och hög kvalitet för brukarna”, skriver […]

SD vill se en mjukare avgiftshöjning inom omsorgen

Treklöverns aviserade avgiftshöjning inom omsorgen har blivit till en het politisk potatis. Vid måndagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott inkom Stefan Olsson (SD) med två yrkanden i ämnet. – Jag yrkade att återremittera beslutet om avgiftsförändringen gällande priset på dagens rätt på Fröjdensborgs- och Västra Fäladens dagcentral för beslut i omsorgsnämnden samt att beslutade avgiftshöjningar skall […]