Driftsäker vattenförsörjning

Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader.  Landskrona stad får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i långa ledningar och när det kommer till Landskrona når det först en tryckstegringsstation. Där höjs och utjämnas […]

Vattenläcka i Borstahusen

En akut vattenläcka har på eftermiddagen inträffat på Brisgatan. Det hela beror på en avgrävd huvudvattenledning.NSVAs personal är på plats för att laga läckan. – Ett flertal hushåll kommer tyvärr att vara utan vatten under den tid som läckan lagas, för tillfället är det oklart hur många som drabbas, meddelar man från NSVA som dock […]

Vattenledningsbyte på Tornet

Vattenledningsbyte sker i sommar på Tornet.

Med start idag byts en vattenledning längs en cykelväg vid bostadsrättsföreningen Tornet på Löpargatan. Anledningen till bytet är att vattenledningen har drabbats av ett flertal läckor. Metoden man kommer att använda heter sliplining och innebär att man drar en ny ledning i den gamla befintliga ledningen. I och med att bytet av vattenledningen sker via […]

Österleden klar för trafik nästa vecka

Senast på onsdag räknar NSVA vara klar med första etappen på Österleden.

NSVA´s ledningsarbete i Österleden, första etappen, kommer att slutföras senast den 18 maj. Återställningsarbetet på Järnvägsgatan är i full gång och för att minska störningarna i trafiken kommer arbetet med stensättningen att påskyndas.  Arbetet kommer därför att bedrivas även utanför ordinarie arbetstid.  Uppstår inget oförutsett beräknas gatuarbetena att vara färdiga vid månadsskiftet maj/juni och intilliggande […]

Akut vattenläcka i Glumslöv

På eftermiddagen rapporterar NSVA att  en akut vattenläcka har uppstått i Glumslöv. Viktorhögsvägen, Lybecksvägen, Rösvägen, Heimdalsgatan, OKQ8 samt Örenäs slott saknar vatten eller har väldigt lågt tryck. Även närliggande adresser kan påverkas. NSVA har personal på plats för laga läckan.

Planerad vattenavstängning i centrum

NSVA meddelar att man under fredagen den  22/4 mellan kl 20:00-24:00 tyvärr måste stänga vattnet för boende på  Järnvägsgatan 3 och 5, Norra Långgatan 19 B, 21, 23 och 32 samt även för Citygross. Anledningen är ett inkopplingsarbete som har att göra med bolagets projekt med ny vattenledning i Järnvägsgatan. – Vi ber om överseende […]

Akut vattenläcka på Öster

En akut vattenläcka har uppstått på Öster under förmiddagen. Fstigheter på Tegelbruksgatan och Trancehllsgatan 135 kommer att vara utan vatten under tiden arbetet pågår. NSVA beräknar att arbetet ska vara klart under dagen. Något vatten finns inte att hämta under tiden som reparationen pågår .

Vattnet i Glumslöv stängs av

NSVA måste stänga av vattnet för kunderna i Glumslöv från klockan 22.00 onsdag 30 mars till klockan 06.00 torsdag 31 mars. Anledningen är installation av UV-aggregat och underhållsarbete. Arbetet utförs nattetid för att minimera störningar. Installationen och underhållsarbetet kommer att ske vid NSVAs tryckstegringsstation i Glumslöv. Tryckstegringsstationen är anläggningen där vattentrycket höjs innan vattnet leds vidare i […]

Ny vattenledning mellan Annelöv och Kvärlöv

I veckan påbörjades arbetet med att gräva ner en ny vattenledning mellan Annelöv och Kvärlöv. Arbetet beräknas pågå månaden ut. NSVA lägger nu ner en helt ny vattenledning för att säkra den framtida vattenförsörjningen till Kvärlöv.Någon större påverkan för framkomligheten ska inte finnas. Cykelbanan är åter farbar. Vid en samfälld väg kommer man att vid […]

Spolning av huvudvattenledningar

Den årliga spolningen av huvudvattenledningar i kommuns ytterområden återupptogs idag. I höstas spolades ledningarna i Häljarp,Asmundtorp, Saxtorp, Kvärlöv och Annelöv. Under december, januari och februari gjordes ett uppehåll i spolningsschemat. Spolningen återupptas nu med start i Härslöv och den fortsätter sedan i Vadensjö, Glumslöv och Ålabodarna för att avslutas i Sundvik. Spolningen sker vardagar kl […]