Efter elen, nu höjs priset på vatten, avlopp och avfall

Skatten må vara oförändrad i staden men de kommunala bolagen höjer istället sina avgifter. På tur står VA-taxan (Vatten och avlopp). Här vill NSVA se en höjning av avgiften från årsskiftet. ”VA-verksamheten i Landskrona stad har fortsatt drabbats av kostnadsökningar på grund av hög inflation. VA-systemet är en samhällsviktig infrastruktur som kontinuerligt måste underhållas  och […]

Jättegädda bland de döda fiskarna – Dog inte på grund av syrebrist

Mannen som tipsade Landskrona Direkt om fiskdöden i Sankt Olovs sjö reagerade direkt när det talades om att det skulle vara syrebrist som orsakade fiskdöden.– Jag är fiskare. Det är inte syrebrist. Fontänen gör att det är tillräckligt mycket cirkulation i vattnet, säger han. Och nu visar det sig att han har rätt.– Vi har […]

Föreningsgatan avstängd under ett år

Omfattande ombyggnads och VA-arbeten på Föreningsgatan gör att framkomligheten starkt kommer att begränsas på stadens trafikpulsåder fram till hösten/vintern 2022. Med start måndagen den 16 augusti 2021 kommer NSVA att byta och renovera VA-ledningar i Föreningsgatan mellan Ringvägen och Regeringsgatan. Samtidigt kommer Landskrona stad att bygga om gatan för ökad trafiksäkerhet. Projektet är omfattande och […]

NSVA uppmanar till sparsamhet med dricksvattnet

Natten till den 13 augusti skedde en större vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar från Vombverket. Under tiden läckan lagas och innan ledningen kan driftsättas igen, har Sydvatten något lägre kapacitet. Sydvatten ber därför alla kommuner som får vatten från dem att hushålla med dricksvattnet. För NSVA:s del gäller det kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona och […]

Källaröversvämningar längs med Strandvägen

I natt drabbades minst fyra fastighetsägare längs med ombyggnationen av Strandvägen av översvämningar i sina källare. – Det var en pump som havererade, förklarar Göran Nilsson på NSVA.  NSVA håller som bekant tillsammans med Landskrona stad på med underhåll och ombyggnad av Strandvägen på sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen.  I natt råkade man ut för […]

Strandvägens entreprenörer presenterade sig

– Kom och bekanta er med oss! Den inbjudan var det ett tiotal fastighetsinnehavare kring Strandvägen som anammade när projektledarna för Skanska, Landskrona stad och NSVA i fredags kallat till informationsmöte om ombyggnaden av gaturummet och vad detta innebär utöver den så hett omdebatterade förändringen för stadsbuss 5. De tre projektledarna Göran Nilsson (NSVA), Josefin […]

Tvätta bilen på biltvätten

Två tredjedelar av alla biltvättar sker direkt på gatan. Därför går nu NSVA ut och varnar för att de så kallade fultvättarna skadar miljön. Istället för att tvätta bilen på gatan så bör fordonet tas till biltvättar. Fultvättarna är biltvättarna som sker hemma på gatan eller på parkeringen, där smutsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna. Dagvattensystemet […]

Dags att spola ledningarna

Vi noterar att det veckan innan påsk är dags att spola rent i stadens vattenledningar. Under perioden måndag den 15 april – fredag den 19 april sker spolning av vattenledningarna i Landskrona. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna och missfärgat vatten. Spolningarna, som bidrar […]

Trycket i vattenledningen kan variera

Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.

Som vi berättade redan 2016 bygger NSVA om Säby tryckstegningsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad.  Det regionala VA-bolag är nu i slutfasen av invändiga installationsarbeten för uppgradering av anläggningen med modernare komponenter och processer. – När detta inom kort är klart så kommer vi att påbörja funktions- och kapacitetsprovningar av anläggningen, vilket vi planerar […]

Akut vattenläcka i Öresund

Ett mindre läckage misstänks på en av de två dricksvattenledningarna till Ven. – Då det ligger två dricksvattenledningar över till Ven är ingen kund påverkad av läckaget, meddelar Tina Axelsson, informatör på NSVA . I dagsläget är orsaken till läckan okänd. Läckan misstänks vara på den del av ledningen som ligger i havet. Felsökning med […]