Saxtorpsskogen på väg att bli naturreservat

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till inrättande av ett kommunalt naturreservat i Saxtorpsskogen. På torsdag kommer ärendet upp i kommunstyrelsen. Behovet av att skydda Saxtorpsskogen har aktualiserats vid flertalet tillfällen. Redan i mitten av 1990-talet arbetades det med planer på ett naturreservat i Saxtorpsskogen. Det nu framtagna förslaget föreslår naturreservat på de kommunalt ägda […]

Lundåkrabukten får nytt naturreservat

Området är aktuellt på många sätt. Det är ett paradis så här års för kitesurfare och från stadshuset har man länge slängt lystna blickar mot området då man i framtiden gärna ser en tunnelnedgång här för spårbunden trafik till Köpenhamn, det så kallade Europaspåret.  Nu har Länsstyrelsen gjort ett naturreservat av området. – Lundåkrabuktens grunda […]