Äldreboende i Västerpark inflyttningsklart den 1 april

Nu är samtliga våningsplan på plats på Västerpark.

Sedan länge är bostäderna sålda i Västerpark, det vill säga i det 12-våningshus som byggs vid Albanoskolan. 25-30 byggarbetare är just nu på plats och jobbar hårt för att tidsschemat ska hålla. Målet är att ett äldreboende som kommer att inhysas i de första sex våningarna ska stå klart den 1 april nästa år och […]

Utbildningen med höjdarpraktik som leder till jobb

Varje dag jobbar 25-30 byggarbetare på Västerpark med att uppföra stadens högsta hus. Till höger står platschef Ingvar Andersson från MVB och han tar gärna emot praktikanter från bygg - och anläggningsprogrammet på Selma Lagerlöfsgymnasiet. Två av dessa är Waleed Kareem och Oskar Klingberg till vänster. I mitten står lärarna Ulf Bengtsson och Mikael Persson.

Allt fler ungdomar slutar grundskolan i Landskrona och söker sig till grannkommunerna för gymnasiestudier. Så illa har det varit att en linje, restaurang- och livsmedelsprogrammet på Selma Lagerlöfs gymnasiet tvingats lägga ner, på grund av för få sökande. En linje som går åt rakt motsatt håll är bygg – och anläggningsprogrammet på samma skola. 18 […]