Museichefen får sluta när kulturförvaltningen omorganiseras

Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef.

Under de gångna veckorna har en handfull personer uppmanat oss på Landskrona Direkt att genomlysa den omorganisation som nu är på gång inom Landskrona kulturförvaltning. – Kulturförvaltningen har liksom alla andra förvaltningar i Landskrona stad fått nya budgetramar inför 2021 som vi jobbar efter. Vi kommer att behöva justera delar av organisationen på grund av […]

Ny museichef på plats efter sommaren

Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef.

En gedigen rekryteringsprocess för att hitta bästa möjliga kandidat till befattningen museichef för Landskrona museum har pågått hela våren. Nu är det äntligen klart att Ulrika Odénius blir stadens nya museichef. Ulrika Odénius är 51 år, boende i Södra Sandby och har de senaste fyra åren arbetat som kulturchef i Eslövs kommun. Hon är kulturvetare med […]

Elisabeth Arvidsson – i kulturens tjänst

Till sommar slutar Elisabeth Arvidsson sin tjänst som museichef.

1980 erbjöd dåvarande kulturchefen i Landskrona, Margareta Alin, ett halvtidsvikariat som kontorist till Elisabeth Arvidsson. Den då 27-åriga Elisabeth hade först studerat till arkeolog och grävt en del, bland annat i Lund, men sedan sadlat om till etnologi. Vikariatet blev snart ett fast jobb. Därefter har hon haft praktiskt taget varje post på museet. Sedan […]