Han vill öka summan för stadens kulturstipendium

Kulturnämndens kulturstipendieutskottet bestämmer varje år stipendiernas antal och stipendiets storlek inom ramen för vad kommunfullmäktige har beviljat i anslag. Socialdemokraten Roger Lindskog har under flera år varit med i utskottet och länge fått höra att en höjning av summan borde ske. Med anledning av detta  har han lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han […]

SD-förslag: Screena ungas psykiska hälsa

Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är ett stort samhällsproblem. För att stärka det förebyggande arbetet vill Sverigedemokraterna i Landskrona införa ett screeningprogram för psykisk hälsa i gymnasiet och i grundskolan. I en motion till kommunfullmäktige har idag Sverigedemokraterna föreslagit att ett screeningprogram för ungas psykiska hälsa införs i kommunens grundskolor och gymnasieskolor. […]

SD vill att behovet bedöms vid trygghetsboende

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Landskrona stad i första hand ska upplåta sina trygghetsbostäder till omsorgstagare med biståndsbedömt behov av trygghetsbostad. Kösystem är inte rätt väg att gå anser partiet. Just nu pågår förberedelserna av den stundade byggnationen av kvarteret Jäntan. Utöver det omtalade höghuset ska som bekant även Landskronahem […]

SD vill få mer transparens i budgetarbetet

Nu vill Stefan Olsson och Sverigedemokraterna att Landskrona stad årligen redovisar kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. Något SD:s kommunalråd idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att Landskronas stad ska redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. – Detta är otroligt viktig […]

SD vill belöna utarbetad personal

För en vecka sedan skrev Landskrona Direkt om att lärarna i Landskrona är utmattade efter coronans framfart. Nu vill Sverigedemokraterna belöna lärarna samt de som jobbar inom omsorgen extra. Partiet har genom Stefan Olsson lämnat in en motion och en interpellation. – Vi föreslår en belöning till vår fantastiska personal som arbetar i utbildningsförvaltningen och […]

Granska kommunens ”Business Case”

Stefan Olsson, kommunalråd för SD har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Effektiviseringar eller besparingar?  Det är dags för en extern granskning av de generella effektiviseringskraven”. – Kommunledningen väljer att benämna detta som ”Business case”  Det är en term som privata företag oftast använder, säger han och vill sen en översyn av modellen. […]

Det dribblas med de äldres aktivitetsstöd

Politiker beslutar, men till vilken nytta undrar Björn Wiklund. Ifjol utnyttjade han ett erbjudande från Vänsterpartiet att lämna in ett så kallat ”medborgarförslag till kommunfullmäktige”, vilket sedan partiet undertecknade genom Henning Süssner Rubin. En motion med rubriken ”Ge lokalt aktivitetsstöd till pensionärers organiserade fritidsaktiviteter” antogs (!) därefter i november 2016. I somras ställde Björn Wiklund […]

”Situationen på E6 är ohållbar”

En trafikolycka på E6 i höjd med Glumslöv gjorde att motorvägen fick stängas av i södergående körriktning.

Varje år kommer 1 miljon lastbilstrailrar till Malmö och Trelleborg från kontinenten. Bara 30 000 av dessa fraktas norrut via järnväg. Övriga 970 000 går på väg. – Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är ohållbar. Och utvecklingen går åt fel håll, säger riksdagsledamot Niklas Karlsson (S) från Landskrona, som tillsammans med kollegan Per-Arne Håkansson (S), lyft frågan […]

Aktivitetsstöd till plus 65

I dag tog vänsterpartisten Henning Süssner Rubin officiellt avsked från kommunalpolitiken. Något han kunde fira lite extra i samband med sista punkten på kommunstyrelsens  dagordningen, då hans ”medborgarmotion” om aktivitetsstöd för seniorers fritidsaktiviteter fick stöd av S och SD och därmed majoritet. Aktivitetsstöd finns idag för föreningar som arrangerar ledarledda aktiviteter för deltagare i åldern […]

Fossilfritt Landskrona

Nu vill fyra Sverigedemokrater att Landskrona ska lägga på ett kol, om uttryckets tillåts, för att skynda på för en fossilfri kommun. I en motion inlämnad till kommunfullmäktige vill SD:arna att Landskrona stad deltar i Fossilfritt Sverige. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är regeringens ambition och man har också startat […]