Oklart om fåren får komma tillbaka på vallarna

I år användes en minst sagt spektakulär gräsklippningsmetod på vallarna in till Citadellområdet. I samband med att denna metod användes framkom det att det på området finns föroreningar som hindrar får att beta på vallarna, så som tidigare varit fallet. Landskrona Direkt har varit i kontakt med miljöförvaltningen för att utröna hur pass allvarligt man […]

Miljöförvaltningen backar om BDT-avgift

Många koloniägare har ifrågasatt att miljöförvaltningen ska ta ut en avgift på nära nog 6000 kronor per koloni för att kontrollera de BDT-anläggningar som kommunen vill tvinga koloniägarna att installera. Nu verkar det som att miljöförvaltningen tar ett steg tillbaka och kan tänka sig en lägre summa för några. Landskrona Direkt har träffat miljöförvaltningens chef […]

HSB vann viktigt mål om ventilation

​Ska självdragsventilation i flerbostadsfastigheter betraktas som en hälsorisk? Det var ytterst vad frågan handlade i ett mål som HSB Landskrona drev ända till mark- och miljödomstolen. Domstolen gav den 17 januari bostadsrättsföreningen och HSB Landskrona rätt och upphävde miljöförvaltningens föreläggande om vite på grund av bristfällig ventilation. – Domen är en lättnad. Den betyder oerhört […]

Vad är det för en mojäng?

En observant läsare undrade vad det är för en mojäng som sitter fast i en av lyktstolparna i Stadsparken alldeles vid Gamla Kyrkans grund. Vi gick ner i parken och mycket riktigt sitter det en märklig pryl på en av stolparna. Enligt etikettmärkningen tillhörde den Malmö Miljöförvaltning. En fråga för stadens dito med andra ord. […]

Sorry Helsingborg – ointressant vem som är miljöbäst

– Landskrona stad svarade inte på frågor om miljöarbete, skriver Mikael Salo chefredaktör på Aktuell Hållbarhet i ett pressmeddelande. Av Sveriges 290 kommuner valde 43 att inte besvara tidningen Aktuell Hållbarhets enkät som ligger till grund för utmärkelsen Sveriges bästa miljökommun 2017, en titel som förövrigt förärades Helsingborg. För tredje året i rad avstod Landskrona […]

Miljöförvaltningen kritiska till snabba processer

Miljöförvaltningen i Landskrona har de senaste åren upplevt att stadsbyggnadsförvaltningens planprocesser blivit allt mer tidsmässigt forcerade. Det har inneburit att de har haft svårt att hinna med kompletterande utredningar innan planerna ska antas i kommunstyrelsen. På onsdagen tog miljönämnden upp frågan och de håller med sin förvaltning. Därför har förvaltningschef Jörgen Hanak nu fått direktiv […]

Dryga böter för fastighetsägare

Ägaren till en fastighet på Eriksgatan dömdes i november 2016 till ett vite på 50 000 kronor för att han hyrt ut lägenheter trots ett förbud från miljöförvaltningen. Nu riskerar hyresvärden även dryga böter om har inte renoverar fasaderna och byter fönster i den eftersatta fastigheten. – Vi har beslutat att förbjuda uthyrning vid löpande vite […]

31 överklagande mot kommunens miljötaxa

För ett år sedan antog kommunfullmäktige en ny miljötaxa. Sedan dess har 31 överklagande inkommit till miljöförvaltningen från olika missnöjda verksamhetsutövare. En som bestrider miljötaxan är bostadsrättsföreningen Havsörnen som vi skrev om igår. När skattepengarna inte räcker till så får medlen tas någon annanstans ifrån. Delvis så, resonerade politikerna i kommunfullmäktige när man i december […]

Företagarna allt mer nöjda med den kommunala servicen

Den som nyligen passerat kommunens digitala informationstavlor vid infarterna till staden har inte kunnat huka för budskapet… Ny rankingLandskronas service tillföretagen i topp Företagarna i Landskrona får bäst service i Skåne om man ser till kommuner med över 40. 000 invånare, enligt färsk ranking från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Landskrona gör en rejäl klättring […]