De köper mark för 23 miljoner

Vi noterar att Landskrona stad säljer mark i Norra Borstahusen för ytterligare 22,8 miljoner kronor. Landskrona stad fortsätter att sälja av mark i Norra Borstahusen. Denna gång är det Midroc Property Development som sedan tidigare har ett markanvisningsavtal för fastigheten Fullriggaren 1 inom detaljplaneområdet Strandstaden i norra Borstahusen som åberopat sin optionsrätt. Ett köpeavtal har […]

Ett steg närmare bostadsrätter på Lägerplatsen

Den 20 december berättade Landskrona Direkt om Midrocs planer för byggnation av 36 bostadsrätter fördelat på tre hus på Lägerplatsen i Landskrona. På torsdagen togs ännu ett steg i samma riktning då kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att Midroc får köpa den aktuella marken för 13 290 000 kronor plus indexuppräkning och en gatukostnadsersättning om […]

Bostadsrätter med villakvalité på Lägerplatsen

Tolv år efter första beslutet om bostäder på Lägerplatsen har nu bygglovshandlingar lämnats in till kommunen. 2022 kan tre hus med sammanlagt 36 bostadsrättslägenheter stå klara på den omdiskuterade platsen. Tolv år, nästan på dagen, har det gått sedan den dåvarande byggnadsnämnden med Gerd Bernström i spetsen, om än i oenighet, beslutade att den gamla […]

Nya planer för Lägerplatsen

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april behandlas ett ärende som gäller kvarteret Lägerplatsen, som ligger vid Strandvägen och Exercisfältet i Landskrona. Här vill Midroc ta över HSB:s markanvisning och bygga tre fristående hus med cirka 35 lägenheter i bostadsrättsform. Midroc har visat intresse för kvarteret Lägerplatsen som tidigare har anvisats HSB. På Lägerplatsen vill Midroc […]

Byggstart för 30 nya strandnära bostäder

Midroc byggstartar 13 strandhus och ett strandnära flerbostadshus med 17 lägenheter i Borstahusen. Fojab arkitekter har gestaltat de nya bostäderna som enligt fastighetsutvecklaren knyter an till Borstahusens genuina bebyggelse och den charm som hör ett äkta, skånskt fiskeläge till. Nu börjar Midrocs byggstart av 30 strandnära bostäder i Borstahusen med inflyttning planerad till sommaren 2020. […]

HSB och Midroc vill bygga intill Västerpark

För en knapp månad sedan skrev Landskrona Direkt om att HSB och Midroc hade planer på att bygga på den tomt som det före detta Kumlahuset låg på. Ett förslag till markreservationsavtal har nu tagits fram med bolaget Holding i Västerparken AB, vilket ägs gemensamt av Midroc och HSB, och detta har godkänts av en […]

Västerpark fick årets stadsbyggnadspris

Västerpark prisat.

Föga överraskande presenterades Västerpark som vinnare av årets stadsbyggnadspris på tisdagseftermiddagen. Bakom bygget stod Midroc Property Development vilka ägde projektet tillsammans med HSB Landskrona. Byggnaden är ritat av arkitekt Mats White på Jais Arkitekter. Huset består av tolv våningar. På de understa sex ligger ett vårdboende och på de resterande finns 22 bostadsrätter. – Det […]

Midroc vill bygga på Strandbyn

I dessa områden vill Midroc bygga bostäder.

Utvecklingen av Strandbyn i Norra Borstahusen pågår för fullt. Sakta men säkert växer helt nya kvarter upp. Nästa etablering görs av Midroc Land Development AB som vill bygga 30 radhus i 1,5 – 3 plan, samt ett flerbostadshus i tre plan med 13 lägenheter på området. På torsdagen tog kommunstyrelsen beslut om att föreslå kommunfullmäktige […]

Västerpark sålt

Trots att Västerpark ännu inte är inflyttningsklart så säljer ägarna HSB Landskrona samt Midroc fastigheten.

HSB Landskrona och Midroc Properties äger tillsammans den del av Västerpark som från och med den 1 april ska inhysa ett äldreboende. De båda ägarna säljer dock den aktuella delen av fastigheten till Sydsvenska Hem, ägt av Pareto Securities, samma dag som äldreboendet öppnar. Varken bostadsrättsföreningen i den övre delen av huset eller äldreboendet påverkas […]