Bättre betyg trots corona

Det har varit ett rörigt läsår för eleverna i stadens grundskolor. En del av utbildningen har skett på distans, vikarierna har avlöst varandra och frånvaron har varit hög. Trots detta ser årets siffror bättre ut för de som slutar grundskolan i jämförelse med förra året. – Det är med stor glädje, och stolthet, vi kan […]

Allt fler elever får gymnasiebehörighet

Allt fler grundskoleelever som slutar nionde klass i de kommunala skolorna får gymnasiebehörighet. I år är siffran 82 procent. Samtliga skolor utom en visar på högre genomsnittsbetyg, så kallat meritvärde. Det är bara Seminarieskolan som fortfarande dras med stora problem. Jämfört med fjolåret så har andelen som får gymnasiebehörighet ökat från 76 till 82 procent. […]

Meritvärde och behörighet på friskolorna

I veckan skrev vi om årets medelbetyg på de kommunala grundskolorna. Vi har också redovisat att det där finns 92 elever som vid skolavslutning i årskurs 9 inte är behöriga till gymnasiet. Landskrona Direkt har nu varit i kontakt med rektorerna vid Landskronas friskolor och fått deras meritvärde samt hur situationen ser ut med behörigheten […]

92 elever obehöriga till gymnasiet

Med all rätt lovprisas ofta Landskrona stads skolsatsningar. Genomsnittsbetyget har gått upp avsevärt under senare år men ett stort problem kvarstår och ökar rent av i år. Landskrona har under ett antal år legat ganska stabilt runt 20 procent av grundskoleeleverna som varit obehöriga för gymnasiestudier. Denna siffra har i år i de kommunala skolorna […]

Fortsatt fina betyg för grundskoleeleverna

Årets medelbetyg för elever i årskurs nio, det så kallade meritvärdet, hamnar på 229,3. Landskronas elever fortsätter därmed att prestera på höga nivåer. Årets resultat är det näst bästa någonsin i Landskronas historia. Endast slaget av fjolårets 233,0. Av 387 elever i årskurs 9 hade 61 elever, 15 procent, ett meritvärde på 300 eller bättre. […]

Betygen uppåt även för nyanlända

Även elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år lyckas allt bättre i Landskronas kommunala grundskolor. Som vi tidigare berättat så har medelbetyget, det så kallade meritvärdet, för årskurs 9 ökat och hamnar i år på rekordhöga 233 poäng. Under flera år har betygsstatistiken pekat uppåt i Landskrona och trenden håller i sig. […]

Betygen pekar fortsatt uppåt

En målmedveten satsning på ökad måluppfyllelse fortsätter ge resultat i Landskronas grundskolor.

UPPDATERAT kl. 15.00 Årets meritvärde hamnar på toppnoteringen 233 poäng. Under flera år har betygsstatistiken pekat uppåt i Landskrona och nu fortsätter de kommunala grundskolorna att höja betygen. Landskronas grundskolor har klättrat rejält under de senaste åren. Årets medelbetyg, så kallat meritvärde, för årskurs 9 hamnar på rekordhöga 233 poäng. Efter skolår 2014/2015 låg rikssnittet […]