Här är planerna för Ewerlöfs holme

För snart sex år sedan stängdes bron till Ewerlöfs holme inne på Citadellområdet. Anledningen var säkerheten. Bron dit var i uselt skick. Men för ett par år sedan beslutade Statens Fastighetsverk att en ny bro skulle uppföras. Så skedde i höstas och under januari har Statens Fastighetsverk tagit ner stängslet som funnits vid brofästet och […]

Ny bro till Citadellområdet

Sedan länge har bron över till Ewerlöfs Holme på Citadellområdet varit stängd då renoveringsbehovet varit stort. Nu är det dock klart att den ska rustas upp med start våren 2022 och samtidigt ska man bygga en ny bro från holmen till marken på andra sidan vallgraven västerut. – Vi vill öppna upp Ewerlöfs Holme. Den […]