DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

Far du med osanning, Lindberg Molin (L)?

Lena Sjöwall söker och nekas förlängning av sin personliga assistans. Beslutet fattas hos omsorgsförvaltningens myndighetsenhet enligt gängse arbetsordning. Så långt är vi överens. Beslutet att numera neka personlig assistans baseras på ny praxis och inte efter en individuell prövning. Fel, tycker jag, men absolut: även här är vi överens. Sjöwall överklagar stadens beslut till förvaltningsrätten […]

Politiker: Det är tjänstemännen som bestämmer allt

Ordföranden i Landskrona stads omsorgsnämnd, Annette Lindberg Mohlin (L), vill inte svara på hur hon ställer sig till det faktum att tidsbedömningen för assistans till en förlamad person inte görs individuellt utan istället följer rättspraxis, det vill säga någon dom som inte har med den aktuella personen att göra. Eva Örtegren (S) tycker det är […]

Kommunen nekar assistans till förlamad

Emilia Liedbeck, på Altius Advokatbyrå företräder Lena Sjöwall och hon sammanfattar vad som hänt.– Fram till våren 2021 var Lena beviljad personlig assistans med 4,65 timmar per dygn. Beslutet var tidsbegränsat och kommunen gjorde en ny bedömning. Lena bedömdes då inte tillhöra personkrets enligt LSS vilket är en förutsättning för att få rätt till assistans […]

Rättspraxis går före verkligt behov

Precis som Landskrona Direkt erfar så är det, enligt Senija Fehratovic, inte möjligt för dom att svara på individnivå trots att tidningen har en skriftlig fullmakt från Lena Sjöwall, utan svaren är generella. Avdelningschefen beskriver hur det fungerar och hur myndighetsutövning går till. – Vid en omprövning omprövas först och främst personkretstillhörigheten och därefter rätten […]

Kommunen drar in personlig assistans till förlamad

En kulen novemberdag 2005 förändrades livet radikalt för då 49-åriga Lena Sjöwall. Efter ett fall från en hästrygg förlamades hon från midjan och ner. Efter steloperation och sjukhusvistelse och rehabilitering i drygt ett halvår har hon levt med sitt handikapp. Med hjälp av personlig assistans har hon kunnat leva ett någorlunda uthärdligt liv. Men efter […]