Rättspraxis går före verkligt behov

Med anledning av förra fredagens artikel om att 65-åriga Venbon Lena Sjöwall nekas personlig assistans skickade vi några frågor till Jan Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden och därmed ytterst ansvarig för beslutet, samt omsorgsförvaltningens chef Håkan Strömberg. De har dock vidarebefordrat frågorna till Senija Fehratovic, avdelningschef för uppdragsavdelningen på förvaltningen. Hon menar att man […]

Kommunen drar in personlig assistans till förlamad

Venbon Lena Sjöwall bröt ryggen i en ridolycka för 14 år sedan och hon blev omedelbart förlamad från midjan och ner. Det innebär att hon är rullstolsburen och har stort behov av stöd. Sedan olyckan har hon haft hjälp i form av en personlig assistent som gjort det möjligt för henne att leva ett, efter […]