Han går från SD till M

Lars Ekvall, som idag är ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige och sitter som ledamot i individ- och familjenämnden och i dess arbetsutskott, har i sommar lämnat partiet. – Lars kommer istället att bli medlem i moderaterna, meddelar kommunalråd Torbjörn Brorsson (M). Det är det andra avhoppet från SD till M på kort tid. – Lars […]

Lågtröskelboende ska utredas

Vid Individ- och familjenämndens senaste sammanträde yrkade Sverigedemokraterna att ”ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett lågtröskelboende i Landskrona stad” Denna insats som tidigare som tidigare kallades för ”härbärge” innebär att hemlösa med pågående missbruk kan få tillgång till det mest basala nödvändigheterna här i livet. – Det är glädjande att det […]

SD försvarar beslut om Granet

På torsdagen vädrade brukarna på Granets rehabiliteringsboende sitt missnöje över att de kommer att flyttas permanent till Fäladsgården samt att de inte fått säga sin mening innan beslutet togs. Idag svarar Sverigedemokraterna, vilka var de som presenterade förslaget, på kritiken från de boende. Lars Ekvall (SD) i individ- och familjenämnden var den som lämnade in […]