Länsstyrelsen kritisk till Lynetteholm

I förra veckan kom det internationella konsultföretaget Deltares med en granskningsrapport av Lynetteholm, något som efterfrågats av Länsstyrelsen Skåne och andra svenska myndigheter som uttryckt oro över vilka miljökonsekvenser utfyllnaden kan få. Diskussion med andra myndigheter – Vi har läst rapporten noggrant och diskuterat den ingående med andra myndigheter, däribland experter på SMHI och Havs- […]

Drop in-vaccination och information

Region Skånes vaccinbuss på Kasernplan i Landskrona.

Länsstyrelsen Skåne besöker tillsammans med mobila vaccinationsteam skånska kommuner för att informera och svara på frågor om vaccin mot covid-19. Nästa vecka väntar besök på Kavallerigatan 4, vid Tyghuset i Landskrona., då det kommer att erbjudas drop in-vaccination. – Vi kommer till Landskrona 3/3 klockan 13.00-16.30 och vi bistår med språkkompetens för att kunna föra […]

Länsstyrelsen svarar på frågor om vaccinet

Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer återkommer i veckan till Landskrona tillsammans med  personal från Länsstyrelsens tillfälliga covid-19-enhet. Denna gång gästar man Silvergården 11C, vid moské på våning 3, där man kommer att svara på frågor om covid-19-vaccinet samt erbjuda drop in-vaccination. – Vi kommer till Landskrona den 17 december. Länsstyrelsens samhälls- och hälsokommunikatörer som bland […]

Länsstyrelsen erbjuder stöd att boka tid för covid-19-vaccin

Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer erbjuder på uppdrag av Region Skåne personer i skånska kommuner hjälp att boka covid-19-vaccination. Nu väntar återigen besök i bland annat Landskrona då det på fredag erbjudas drop in-vaccination på Silvergården. – Vi kommer till Landskrona 19 november. Vi lämnar information, svarar på frågor om vaccination samt erbjuder stöd att […]

Länsstyrelsen erbjuder Landskronabor stöd att boka tid för covid-19-vaccin

I sommar erbjuder Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer personer i skånska städer hjälp att boka covid-19-vaccination. I veckan är de i Landskrona.  – Vi kommer att röra oss på Öster och vid Wrangelska parken på tisdag eftermiddag 20 juli kl 13.00-16.00 och utanför City Gross under samma tid på torsdag eftermiddag. Vi lämnar information om […]

Länsstyrelsen utreder ett publiktak på 50 personer

Just som Landskrona BoIS och andra så smått hunnit glädja sig åt ett höjt publiktak till 300 har Länsstyrelsen Skåne idag påbörjat ett ärende om att eventuellt behålla publiktaket vid 50 deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne. Detta efter en dialog med Region Skånes Smittskydd Skåne.  Tidigare i veckan beslutade regeringen att […]

Agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

Landskrona är en av 18 skånska kommuner som just nu samlas kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet. Skånska kommuner är föregångare i Sverige i att ställa om […]

Tjäna på ett jämställt föräldraskap

Sedan 2017 finns krav på arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att möjliggöra för de anställda att kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. Nu lanserar Länsstyrelsen Skåne ett stöd för arbetsgivarna. Att få möjlighet att kombinera familj och karriär har många fördelar – även för arbetsgivare. Forskning visar att arbetsgivare gynnas av att arbeta med […]

6 nyanlända hänvisas till Landskrona 2020

Vi noterar att Länsstyrelsen Skåne har beslutat om fördelning av nyanlända invandrare till skånska kommuner för 2020. 769 personer anvisas till de skånska kommunerna. 6 placeras i Landskrona. Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets kommuner år 2020. I förordning om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det vidare […]

Startdatum för Scandust

Det finns nu ett preliminärt datum – 24 april – då Befesa Scandust kan återuppta produktionen i anläggningen i Landskrona. Datumet ställdes upp vid ett avstämningsmöte mellan bolaget och Länsstyrelsen Skåne igår. – Det är viktigt att påpeka datumet är preliminärt. Länsstyrelsen har begärt att få in en del nya kompletteringar, och en eventuell produktionsstart […]