På husesyn på Albano 5

Nu står det klart att det blir HällestadGruppen som med varsam hand kommer att renovera den ståtliga men bedagade fastigheten på Albano 5 på hörnet Eriksgatan/Fabriksgatan, där Svanholms Glas under årtionde funnits.  Dock har stora delar av huset stått outhyrt sedan 1971. I den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden, som är i starkt behov av upprustning, kommer […]

2023 hoppas man på nya lägenheter på sjukhusområdet

Vi noterar att det nu endast finns en stenhög kvar av den fastighet som tidigare låg ut med Kvarngatan på lasarettsområdet. Det är Landskrona Stadsutveckling  som utfört rivningsarbetet för att förbereda fastigheten för nybyggnation. Meningen är att Åstorpsbaserade 3Hus nu ska överta området. – Vår plan är att bygga ett 16-våningshus med cirka 60 härliga […]