Landshövdingen på företagsbesök

I vår besöker landshövding Anneli Hulthén företag i Skånes alla kommuner. Redan nästa onsdag gästas Landskrona och Oatly. – Jag besökte samtliga 33 skånska kommuner förra våren. Då var jag ny som landshövding och fick en möjlighet att samtala med politiker och tjänstemän i alla kommuner. Det var oerhört värdefulla besök som gav mig massor […]

Beredskapen synades

Inrikesminister Anders Ygeman var en av besökarna när Krisberedskapsveckan uppmärksammades i Landskrona på tisdagen. Just nu pågår Krisberedskapsveckan, en nationell kampanj som syftar till att få fler invånare uppmärksamma på vad man själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Landskrona stad arrangerade under ett par timmar på tisdagseftermiddagen ett krisberedskapsevenemang för allmänheten på […]

Krisövning: Inrikesministern kommer

I dag startar den nationella Krisberedskapsveckan med olika aktiviteter runt om i Skåne. I morgon kommer inrikesminister Anders Ygeman tillsammans med landshövding Anneli Hulthén att ta del av Landskronas kampanjaktiviteter. ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” heter kampanjen. Syftet med Krisberedskapsveckan är att väcka tankar om hushållens eget ansvar och […]

Landshövdingen på kollektiv Eriksgata

På fredagsförmiddagen gästades Landskrona av Skånes landshövding Anneli Hulthén. På stadshuset träffade hon kommunledningen, kommundirektör och tjänstemän i ett par förvaltningar. Hon fick även en pratstund med ett par killar som bor i stadens HVB-hem. – Jag har fått redovisat för mig hur utbyggnadsplanerna i staden ser ut. Dessutom informerades jag om Europaspåret (tunnelbygge mellan […]

Landshövdingen på besök

Bostadsbyggande och integration av nyanlända diskuteras när landshövding Anneli Hulthén imorgon besöker Landskrona. Under våren besöker Anneli Hulthén Skånes samtliga 33 kommuner och under ett par förmiddagstimmar på fredagen är det Landskronas tur att få besök av landshövdingen. Besöken är en fortsättning på den kommundialog Anneli Hulthén inledde i höstas, då hon bjöd in samtliga […]

Landshövdingen på företagsbesök

Landshövding Margareta Pålsson.

Under höst och vår har landshövding Margareta Pålsson besökt företag som anställer eller ger praktik till arbetslösa ungdomar. Idag besöker hon Alfdex på Instrumentgatan i Landskrona, som blir det sista företagsbesöket. Margareta Pålsson genomför regelbundet särskilda projekt utöver Länsstyrelsen Skånes ordinarie verksamhet. De senaste satsningarna har varit inriktade på skånska företag, eftersom företagen har en […]