Ny gång- och cykelväg mellan Saxtorp och Kvärlöv

Landskrona stads antagna cykelplan fortsätter att förverkligas. Närmast ska en gång- och cykelväg mellan Saxtorp och Kvärlöv iordningställas. För att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister skapas nu en gång- och cykelväg mellan Saxtorps gamla stationsby och Kvärlöv. Den gamla banvallen mellan byarna beläggs med krossad asfalt i syfte att skapa en tillgänglig gång- och […]

Läcka i Kvärlöv

Uppdaterad kl. 16.05 En läckande brandpost på Saxtorpsvägen i Kvärlöv är orsaken till att NSVA måste stänga av vattnet till fastigheterna med adresser på Banvaktarvägen och Saxtorpsvägen i Kvärlöv. Kringliggande gårdar som har kommunalt vatten kan även de komma att drabbas av avstängningen. Imorgon 24/3 mellan kl 09-15 kommer vattnet att stängas av för ovanstående adresser, […]

Ny vattenledning mellan Annelöv och Kvärlöv

I veckan påbörjades arbetet med att gräva ner en ny vattenledning mellan Annelöv och Kvärlöv. Arbetet beräknas pågå månaden ut. NSVA lägger nu ner en helt ny vattenledning för att säkra den framtida vattenförsörjningen till Kvärlöv.Någon större påverkan för framkomligheten ska inte finnas. Cykelbanan är åter farbar. Vid en samfälld väg kommer man att vid […]