Kvalitetsmässa om välmående

Sedan några år tillbaka arrangerar omsorgsförvaltningen i Landskrona stad kvalitetsmässa. Det hela sker i samarbete med ett flertal andra aktörer i kommunen, som till exempel pensionärsorganisationer. Årets mässa äger rum på Folkets hus torsdagen den 16 maj. Från klockan 10.00 och fem timmar fram får besökaren möjlighet att se och höra mer om olika omsorgsverksamheter, […]

Må-bra-veckan rullar vidare

Omsorgsförvaltningens Må-bra-vecka har rullat igång och kanske har du likt redaktionen redan stött på ”Cykla är lycka”, där förvaltningen bjuder på en tur i det natursköna Landskrona. Till veckans huvudnummer räknas Landskrona stads kvalitetsmässa. Här får besökarna möjlighet att träffa representanter från såväl kommunala verksamheter som privata aktörer, som alla har anknytning till vård och […]