Så här mycket får kulturföreningar och studieförbund i bidrag i år

Det är kulturförvaltningen som samlar in ansökningarna och sammanställer allt. Därefter lämnar de in förslag till kulturnämnden. En del ifrågasättanden fanns när förslagen togs upp på det senaste mötet men eftersom inga motförslag lämnades så klubbades förvaltningens förslag genom. StudieförbundenÅtta studieförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för året. Till årets fördelning av bidrag utgår 410 000 […]

Hon ska skapa stabilitet inom kulturförvaltningen

Två-meter-reporter har räckvidden inne och knackar sonika på fönstret till bibliotekschef Martin Memet Könicks rum ut mot Storgatan. Varför han sitter här och inte bland sin personal på bibblan, 600 meter bort, får vara en av alla obesvarade frågor i denna märkliga tid. Hövligt ledds vi genom korridorer till Anna Hansens tjänsterum. Efter inledande handskakningar […]

Unikt kafé söker…

Enligt Johan Dahlén, avdelningschef på kulturförvaltningen ska flera personer har hört av sig och sagt sig vilja driva kaféet. För att ge alla samma chans så kommer därför förvaltningen att gå ut med en upphandling. – Av olika skäl har vi inte hunnit jobba med frågan och därför inte genomfört en upphandling, men det är […]

Museichefen får sluta när kulturförvaltningen omorganiseras

Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef.

Under de gångna veckorna har en handfull personer uppmanat oss på Landskrona Direkt att genomlysa den omorganisation som nu är på gång inom Landskrona kulturförvaltning. – Kulturförvaltningen har liksom alla andra förvaltningar i Landskrona stad fått nya budgetramar inför 2021 som vi jobbar efter. Vi kommer att behöva justera delar av organisationen på grund av […]

Uppskattad chef slutar på stadshuset

Almir Hodzic slutar som förvaltningschef för teknik- och fritidsförvaltningen. En ny tillförordnad chef har utsetts. Redan idag tillträde Christian Dahl på posten. Han är även chef för kulturförvaltningen. Utifrån sett tycks det ha gått fort med såväl avslutet tills att en ny chef är på plats, även om det nu gått två veckor sedan Almir […]