Kulturchef blir utvecklingschef

Kulturchef Christian Dahl blir ny utvecklingschef i Landskrona stad.

På våren 2015 tillsattes Christian Alexandersson som utvecklingschef i Landskrona stad. Tanken då var att han skulle ha fokus på stadens arbete med investeringar i företag, handel och boende. Utvecklingschefen skulle den gången uteslutande arbeta med detta.– Ingenting annat, poängterade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) då.  Utvecklingschefen skulle också rapportera direkt till kommunstyrelsen just för […]

Museichefen får sluta när kulturförvaltningen omorganiseras

Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef.

Under de gångna veckorna har en handfull personer uppmanat oss på Landskrona Direkt att genomlysa den omorganisation som nu är på gång inom Landskrona kulturförvaltning. – Kulturförvaltningen har liksom alla andra förvaltningar i Landskrona stad fått nya budgetramar inför 2021 som vi jobbar efter. Vi kommer att behöva justera delar av organisationen på grund av […]

Ny kulturchef i Landskrona

Just nu är Ulrika Odénius tillförordnad chef för kulturförvaltningen i Landskrona stad. Detta uppdrag slipper hon dock från och med den 12 augusti. Anledningen är att förvaltningen då får en ny chef, Christian Dahl. Christian Dahl har tidigare bland annat varit arrangemangschef i Malmö stad och kulturchef i Ängelholms kommun. Just nu är han kultur- […]

Kulturpersonlighet slutar efter 35 år

Göran Nyström, före detta kulturchef i Landskrona: – Det bästa är att man skapat ett kulturhus för mat och konst och att man lyckats med detta genom att bland annat genomföra ett lovvärt arbetsmarknadsprojekt. Jag ser fram emot att de fortsätter att utveckla huset i nuvarande anda.

Efter nära nog 35 år i Landskrona stads tjänst lämnar Göran Nyström vid årsskiftet sin sista utpost, den som verksamhetsledare för Landskrona Foto. Använder man Landskrona Direkts sökmotor så hittar man 170 artiklar som på något vis berör Göran Nyström. De flesta från hans tid som kulturchef i staden. När 70-åringen nu väljer att dra […]