Heta känslor i KS om kommunalt koncernbolag

Idag hettade det till rejält när kommunstyrelsen sammanträdde och återremissen gällande den nya organisationen för staden togs upp. Det var socialdemokraterna som vid det senaste kommunfullmäktigemötet  återremitterade ärendet för att höra vad styrelserna för de kommunala bolagen anser om att ingå i ett koncernbolag. Det visade sig dock att ingen kontakt tagits utan att treklövern […]

Kommunal omorganisation återremitterad

Tidigare har den styrande treklövern i Landskrona presenterat ett förslag på en stor omorganisering i kommunen. Bland annat finns planer på att bilda ett koncernbolag som de kommunala bolagen ska ingå i. På måndagen togs förslaget upp i kommunfullmäktige men något beslut blev det inte. Istället blev det en minoritetsåterremiss eftersom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville […]

V vill förankra organisationsförändringar

– Strandberg & Co har förläst sig på Timbro-skrifter, det anser Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige, Henning Süssner Rubin detta efter att kommunstyrelsen i torsdags antog ett förslag på en ny ”organisation för tillväxt och effektivare välfärd”.  Förslaget att ändra i stadshusets ledningsstruktur och att skapa en koncern som ska samla de flesta kommunala bolag under en […]

Utslagsröst avgjorde fråga om kommunalt koncernbolag

Det blev som Landskrona Direkt förutsåg, politiska stridigheter, när frågan om bildandet av en kommunal bolagskoncern och inrättande av en struktur- och klimatfond diskuterades i kommunstyrelsen på torsdagen. Förslaget som presenterades av tillförordnade stadsdirektör Stefan Johansson, gick till votering som slutade 5-5. Det klubbades då genom eftersom kommunstyrelsens ordförandes röst, det vill säga Torkild Strandbergs, […]

Nu byggs en ny organisation i stadshuset

I september är det bäddat för politisk strid kring en ny kommunal organisation med chefsrockader som följd samt inrättandet av en bolagskoncern där en ny stadsdirektör även föreslås bli vd i det nya moderbolaget. Det byggs runt om i staden och ny ska även organisationen i stadshuset och runt de kommunala bolagen förändras. – Nu […]