Två veckor till omsorgsbolaget får klartecken

I mitten av juni hölls ett torgmöte på Rådhustorget arrangerat av Kommunal. På plats var bland andra Tina Christensen, avdelningsordförande i Kommunal Skåne och hon var upprörd över planerna på att hennes medlemmar skulle överföras till ett omsorgsbolag. – Vi säger bestämt nej till att flytta verksamheter som exempelvis LSS, äldreomsorg och hemtjänst till kommunala […]

Hemtjänst, äldreomsorg och LSS ska bolagiseras

Pernilla Anderberg, t f stadsdirektör,  Håkan Strömberg, förvaltningschef vid omsorgsförvaltningen och Azra Nielsen, stadens budgetchef hade idag en första dragning för den handfull politiker som utgör den inre kärnan av kommunstyrelsen. Trion informerade att staden nu har för avsikt att ta fram ett underlag för att kunna fatta beslut om att överföra verksamheter inom vård […]

Staden bildar bolag tillsammans med näringslivet

Landskrona stad planerar för ett nytt bolag tillsammans med det lokala näringslivet för att få en bättre koll på den kompetensförsörjning som efterfrågas.

I förra veckan beslutade kommunstyrelsen att inleda ett nytt samarbete med näringslivet i Landskrona när det gäller kompetensförsörjning. Landskrona stad vill tillsammans med näringslivet bilda ett nytt bolag med uppdraget att skapa ökad sysselsättning− Samarbetet med näringslivet är avgörande för att lyckas, speciellt när det gäller kompetensförsörjningsfrågorna. Att vi dessutom har ett lokalt näringsliv som […]