Framgångsrikt specialteam

Marina Asplund enhetschef, Magnus Sjögren specialistvägledare, Gun Holm demenskonsult.

Den 1 mars startade ett specialteam inom hemvården i Landskrona med fokus på att hjälpa människor med kognitiv svikt (demens) och psykisk ohälsa. Efter ett halvår visar satsningen redan goda resultat. Enligt ett pressmeddelande från Landskrona stad så har den psykiska ohälsan minskat med 60 % i genomsnitt bland de 59 brukare som teamet varit […]

Hemvården startar specialteam

Nu startar Landskrona stad ett demensteam stötta de kommunala hemvårdsgrupperna.

För att bli bättre på att hjälpa människor med kognitiv svikt och psykisk ohälsa startar hemvården i Landskrona ett unikt specialteam. Att arbeta med demensteam är inte helt ovanligt i Sverige. Det unika med specialteamet i Landskrona är inriktningen på både psykisk ohälsa och kognitiv svikt, såsom lindriga minnessvårigheter. Teamet ska bestå av tio undersköterskor, […]